Wat is brandveiligheid?

De definitie van brandveiligheid is : “Toestand van een acceptabel risico met betrekking tot het uitbreken en de gevolgen van brand, die ook door betrokkenen als zodanig wordt ervaren”.

De definitie van brand is: “onbedoeld, ongewenst en ongecontroleerd vuur”.

In onderstaande tekst probeer ik het “container-begrip” brandveiligheid te ontrafelen. Daarvoor neem ik eerst een kijkje terug in de tijd.

De historie van brandbeveiliging

Al sinds het bestaan van de mens is vuur steeds van levensbelang geweest: vuur werd gebruikt om zich te verwarmen, te beschermen, voeding te bereiden en later om gereedschappen te maken. Tegelijkertijd was vuur een geduchte vijand in de vorm van brand. In alle tijden was het van levensbelang om brand te voorkomen; de mens heeft zich brandbewust geëvolueerd. Een kleine brand kon uitgroeien tot een complete stadsbrand; iedereen was er steeds op gefocust geen brand te laten ontstaan.

Vanaf het moment dat mensen dicht bij elkaar gingen wonen werden burgers actief  betrokken bij brandbestrijding. Door de ontwikkeling van de techniek werd de brandbestrijding effectiever en specialistische; de brandweer ontstaat. Tegelijkertijd kwam er steeds meer regelgeving die brandveilig bouwen voorschreef.

Brand is een levensbedreigende factor

Door het verdwijnen van de rol van burgers bij het bestrijden van brand en door de afname van de brandbaarheid van gebouwen in de loop der tijden, is ook de bewustwording van de risico’s afgenomen. In de huidige tijd is brand nog steeds een levensbedreigende factor. BrandVeiliger stelt zich tot doel om mensen bewuster te maken van de risico’s van brand, om deze risico’s te kunnen verkleinen. Tegelijkertijd bieden we oplossingen in situaties waar een 100% focus op uitbreken van brand ontbreekt, zoals in woningen, kantoren, kleinschalige zorginstellingen en dierenverblijven.

“Preventie is de beste methode van brandbestrijding” en “zo snel mogelijk water op het vuur is in nagenoeg alle gevallen het beste”, aldus oprichter Jan Goutsmits.

We leven in een brandveiligere tijd

Over het algemeen kan gezegd worden dat we in Nederland tegenwoordig in veilige gebouwen verblijven en dat de brandweer goed is toegerust op haar taak. Kortom: we leven in een brandveiligere tijd. Er branden immers geen complete stadswijken meer af. Maar toch is het aantal branden, het aantal doden en gewonden en de brandschade sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw niet gedaald. Dit komt doordat de brandrisico’s in de gebouwen zijn verhoogd. Terwijl de vuurbelasting (= hoeveelheid brandbaar materiaal) van de constructie door regelgeving verlaagd is, is de vuurbelasting en de brandbaarheid van de inrichting toegenomen. Denk hierbij vooral aan de synthetische – vaak op aardolie gebaseerde – materialen die gebruikt worden voor bijvoorbeeld de gordijnen (hoog ontvlambare stoffen), meubels (schuimrubber, spaanplaat etc.), kunststoffen en elektronische apparatuur. Ook ons gedrag en onze lifestyle draagt bij aan brandgevaar. We roken in huis, koken, klussen en laten soms een kaarsje branden. We hebben steeds meer elektronische apparatuur in huis en gebruiken verlengsnoeren en verdeeldozen. Al deze factoren vormen een steeds groter risico op brand en kunnen dus ongemerkt brand veroorzaken.

De ontvluchtingstijd bij brand is teruggelopen

Uit onderzoek is gebleken dat in de afgelopen 40 jaar de vluchttijd bij brand (tijd tussen ontstaan van brand en het moment dat er geen overleefbare situatie is) door de veranderde inrichting is terug gelopen. Een kleine brand in een moderne inrichting kan vaak al binnen 3 minuten uitgroeien tot een levensbedreigende, niet overleefbare situatie. In de jaren ’60 en ’70 was deze vluchttijd op basis van het interieur nog zo’n 17 minuten. De brandweer is (conform de wettelijke kaders) binnen maximaal 8 minuten na de alarmering ter plaatse; het duurt daarna nog gemiddeld 4 minuten voordat er water op het vuur komt. Snel en automatisch kunnen starten met blussen is dus van groot belang.

Een waterleidingsprinkler verlengt de vluchttijd

Het WaterleidingSprinkler-systeem van BrandVeiliger zorgt ervoor dat de brand snel geblust en de vluchttijd verlengd wordt. Rookmelders zorgen voor een vroegtijdige detectie en alarmering; een snelle opvolging is echter van groot belang voor een geslaagde blussing. Behalve dat het WaterLeidingSprinkler-systeem van BrandVeiliger direct start met een plaats-specifieke blussing, kan ons systeem je ook alarmeren middels een berichtje op je telefoon. BrandVeiliger helpt je inzicht te krijgen in de gevaren van brand in jouw specifieke situatie door middel van een Brandveiliger Scan. De eerste stap om een brandveilige situatie te creëren. Wij lichten de mogelijkheden graag toe in een vrijblijvend gesprek.